Програма за препродажба

e-Market.mk програмот за препродажба е бесплатен и овозможува корисниците да можат да заработат од поставување на реклама за e-Market.mk или специфични производи на било која или сопствена веб страна. Сите продажби што ќе се остварат од купувачи дојдени преку ваквите линкови ќе бидат запишани во систем и соодветно ќе биде пресметан процент за заработка. Стандардниот процент за заработка изнесува 5%.

За повеќе информации, посетете ја страната со често поставувани прашања или прочитајте ги условите за препродажба.

Нов препродавач

Не сум препродавач.

Кликнете продолжи за да креирате нов профил за препродажба. Имајте во предвид дека овој профил не е поврзан со вашиот стандарден кориснички профил.

Продолжи

Најавување на препродавач

Веќе регистриран препродавач.