Поклони вредносен ваучер

Вредносниот ваучер ќе биде испратен по е-пошта на примачот веднаш откако нарачката ќе биде платена.

Разбирам дека вредносните ваучери се неповратни и дека потрошените пари не можам да си ги барам назад.